Select by Category
 

home Home
Tips and Tricks
Grammar
test Reading
Writing
Listening
Speaking
Vocabulary Forum

 
 

Search by Year
  Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Year 5
Year 6
 
 
Tips bij het studeren

GRAMMATICA; DE TIJDEN (TENSES) LEREN: STAP VOOR STAP

In de eerste klas heb je in elk Chapter wel grammatica gehad. De hoeveelheden waren klein en overzichtelijk. Nu, in de tweede klas komt er weer een flinke portie bij. In Chapter 1 krijg je bijvoorbeeld te maken met de Simple Past, de onvol­tooid verleden tijd.
 
Om te zorgen dat je over een week, een maand of zelfs over een half jaar al deze grammatica nog kent en kunt gebruiken, hebben we hier in een paar stappen aangegeven hoe je het beste  je grammatica van de Simple Past kunt leren. Deze stappen kun je natuurlijk ook bij de andere tijden gebruiken!!

 

1 Lees de grammar, die je moet leren, in je Textbook eerst goed door.

2 Probeer te begrijpen wat er nu precies staat, wat de begrip­pen betekenen. Kijk vooral goed naar de voorbeel­den.

3 Probeer dan de hoofdzaken van de bijzaken te schei­den. Vaak is de hoofdzaak een taalregel, en die staat, omdat die zo belangrijk is, vaak vooraan in de grammar.
Eigenlijk komt het er altijd op neer dat je moet weten HOE een bepaalde tijd gevormd wordt, en WANNEER je die tijd moet gebruiken.

Bij de Simple Past is dit de taalregel:
-           De Simple Past wordt gevormd door -ED achter de stam van het werkwoord te zetten. Dat is bij regelmatige werkwoorden. De onregelmatige werkwoorden ( die veranderen soms van klank, spelling of blijven ge­woon hetzelfde) moet je uit je hoofd leren.

-           Je moet de Simple Past gebruiken als je wilt aange­ven dat er iets in het verleden ( the Past) is gebeurd. Je kunt dat bijvoorbeeld in de zin zien aan een verledentijdsbe­paling zoals yesterday, last week, in 1987, a minute ago etc.

4 Bedenk nu hoe je de regel die je moet leren zo kort mogelijk kunt opschrijven. Dan is alles gemakkelijker te onthouden!

Simple Past: - stam + ed bij regelmatige werkwoorden
- onregelmatige werkwoorden van buiten        leren!

- wordt gebruikt als er een verledentijds­     bepaling in de zin staat.

5 Leer deze regel nu goed!!

Het toepassen van regels lukt alleen maar als je ze ook echt volledig kent.


 

Go to Forum


© Copyright 2008 W. Broes .All Rights Reserved
contact us:info@iedereenkanengels.nl with questions or comments.
Website:http://www.iedereenkanengels.nl