Select by Category
 

home Home
Tips and Tricks
Grammar
test Reading
Writing
Listening
Speaking
Vocabulary Forum

 
 

Grammar top five
  Present cont.
Present simp.
Plurals
Past simple
personal pron.
 
 
Verleden tijd - Past tense

Past simple

Gebruik
Je gebruikt de past simple als:

     *  Iets in het verleden is gebeurd en er staat wanneer dat gebeurd is
         (last year, yesterday, etc.).

        They stayed here last year.

     *  Iets in het verleden is begonnen en in het verleden is afgelopen. Meestal          staat er since of for bij.

         He talked for hours.

Vorm
De regelmatige werkwoorden worden gevormd door er –ed achter te zetten. Er zijn soms wel spellingsveranderingen:

 

+ ed

- y wordt ied

bij a,e,o,u blijft de - y

* verdubbeling

I

(walk) walked

(study)
studied

(stay)
stayed

(drop)
dropped

      * De laatste medeklinker van het werkwoord wordt verdubbeld als er één          klinker (a,e,i,o,u) voor staat.

Onregelmatige werkwoorden hebben afwijkende vormen, voor die lijst:

klik hier

Go to Forum

   

© Copyright 2008 W. Broes .All Rights Reserved

contact us:info@iedereenkanengels.nl with questions or comments.
Website:http://www.iedereenkanengels.nl