Select by Category
 

home Home
Tips and Tricks
Grammar
test Reading
Writing
Listening
Speaking
Vocabulary Forum

 
 

Grammar top five
  Present cont.
Present simp.
Plurals
Past simple
personal pron.
 
 
ing-vorm als zelfstandignaamwoord - Gerund

De gerund is een vorm van het werkwoord (stam + ing) die gebruikt wordt als zelfstandig naamwoord.
Deze vorm moet gebruikt worden:

a Als onderwerp
   Swimming is fun
b Na voorzetsels (about, in, off, at, of, without, by, before)
   He left without paying
c Na bepaalde uitdrukkingen (it's no use, it's no good, can't help, can’t stand)
   It's no use arguing
d Na de werkwoorden: enjoy, give up, go on, mind, avoid, fancy, finish, keep, quit,  
    suggest
.
    I enjoy going to the seaside
e Bij sommige werkwoorden is er een keuze tussen infinitief en gerund met  
   betekenisverschil b.v. like:
   I like swimming (algemeen) en I'd like to swim (now)

 

 

 

 

 

 

 

Go to Forum

   

© Copyright 2008 W. Broes .All Rights Reserved

contact us:info@iedereenkanengels.nl with questions or comments.
Website:http://www.iedereenkanengels.nl