Select by Category
 

home Home
Tips and Tricks
Grammar
test Reading
Writing
Listening
Speaking
Vocabulary Forum

 
 

Grammar top five
  Present cont.
Present simp.
Plurals
Past simple
personal pron.
 
 
Bezit

‘s  / ` / …of…

In het Engels zijn er drie manieren waarop je bezit aan kunt geven:

Je gebruikt bijna altijd ‘s :
Kate’s books
Mother’s bike
The children’s bikes

Maar, als een woord (meervoud) al eindigt op een –s.
Gebruik je alleen een apostrof                                   :
The  students’ books
My parent’s house
Those girls’ friends

Als je een naam van een persoon, winkel, product bedoeld
Of uitdrukkingen die tijd aanduiden kun je allebei gebruiken:
Charles’ / Charles’s wife
McDonald’s / McDonalds’
Yesterday’s / Yesterdays’ news

Wanneer je aan wilt geven dat iets ergens bij hoort, gebruik je …of…
(Voor dingen, plaatsen en landen)                                                       :
Begin of the song
The capital of England
The roof of the school

 

 

 

Wanneer?

Voorbeeld

‘s

- Voor één persoon of dier.
- Voor een winkel, huis, product of
  bedrijf van iemand.
- Bij uitdrukkingen die tijd aanduiden.
- Voor woorden die in het meervoud  
  niet op –s eindigen.

The dog’s book
Let’s go to Wout’s

Yesterday’s news
The children’s toys

`

- Voor meerdere personen of dieren.
- Voor een winkel, huis, product of    
   bedrijf van iemand.
- Bij uitdrukkingen die tijd aanduiden. 

My grandparents’ dog
My friends’ house

In two days’ time

…of…

- Voor dingen.
- Voor plaatsen en landen.

Begin of the song
The capital of England

 

Go to Forum


© Copyright 2008 W. Broes .All Rights Reserved

contact us :info@iedereenkanengels.nl with questions or comments.
Website:http://www.iedereenkanengels.nl